عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار بر احیای کارخانه‌های راکد و بازگشت کارگران به کارخانه‌ها تاکید کرد و گفت: انتظار داریم به‌جای احداث کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی جدید، کارخانه‌های راکد و نیمه‌تعطیل مورد حمایت قرار بگیرند و به چرخه فعالیت برگردند زیرا رونق بازار کار و اشتغال و تولید داخلی در گروی احیای کارخانه‌های تعطیل و بهبود وضع معیشت کارگران است.

آیت اسدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بیش از دو دهه است که خصوصی‌سازی در حال پیاده‌سازی است و شرکت‌هایی در این راستا واگذار شده‌اند اما به دلایل مختلف بحران‌هایی را برای جامعه کارگری و کار و تولید کشور ایجاد کرده‌اند، به نحوی که در سال‌های اخیر برای ساماندهی این موضوع و حل و فصل مشکلات کارگری اقدامات متعددی صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به آنکه راکد بودن بنگاه‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به جامعه کارگری و کشور وارد می‌کند، از احیای مجدد کارخانه‌ها و بازگشت کارگران استقبال و حمایت می‌کنیم و انتظار داریم به‌جای احداث کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی جدید، بنگاه‌های راکد و نیمه‌تعطیل حمایت شوند و به چرخه فعالیت بازگرداند چراکه رونق بازار اشتغال و تولید داخلی در گروی احیای کارخانه‌های تعطیل شده و بهبود وضع معیشت کارگران است.

به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در حال حاضر بسیاری از شهرک‌های صنعتی با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند، در حالی که می‌توان آنها را حمایت و احیا کرد یا تغییر کاربری داد و به شرکت‌های دیگر

واگذار کرد.

اسدی برای مثال از شهرک صنعتی البرز قزوین نام برد و گفت: در حال حاضر در این شهرک صنعتی همه چیز از آب و برق تا امکانات مهیاست و می‌توان از ظرفیت آن به نحو شایسته استفاده کرد. در قزوین شرکت‌هایی که نتوانستند احیا شوند ولی توسط یک شرکت خودروسازی خریداری و تا سه برابر قبل کارگر به خدمت گرفته و مشغول کار شده‌اند.

وی در پایان تشکیل کارگروهی از دولت، کارفرمایان، کارگران،‌ کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را به منظور بازگرداندن بنگاهای راکد به چرخه تولید پیشنهاد کرد و گفت: اکنون فرصت مناسبی است که با همت و تلاش همه مسئولان و دست‌اندرکاران بخش خصوصی و دولتی و سرمایه‌گذاران و با بهره‌گیری از تجارب جامعه کارگری، کارخانه‌ها و بنگاه‌های راکد و تعطیل و نیمه‌فعال مجددا احیا شوند و به عرصه تولید و فعالیت برگردند.