یک کارشناس حوزه کار، تدوین برنامه‌های توسعه را نیازمند رویکرد ملی و مشارکت مردم دانست و گفت: برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به شرطی موفق هستند که نگاه ملی و مشارکت همه شرکای اجتماعی و ذینفعان آن را داشته باشند. طرح‌هایی مثل افزایش سن بازنشستگی باید آخرین راه برای پایداری منابع صندوق‌ها باشد و تلاش کنیم بدهی‌های صندوق تامین اجتماعی تسویه شود.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه برای افزایش سن بازنشستگی نیازمند شکل‌گیری مذاکره بین تشکل‌های کارگری و نهادهای تخصصی و مشارکت همه ذینفعان هستیم، افزود: فعلا دولت راهکاری برای تسویه بدهی به تامین اجتماعی ارائه دهد و نمایندگان مجلس باید این مساله را مطالبه کنند و نادیده گرفته نشود.

به گفته این کارشناس حوزه کار، اول باید راهکارهای تخصصی برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ارائه دهیم بعد به سراغ طرح‌هایی مثل افزایش سن بازنشستگی برویم و افزایش سن بازنشستگی آخرین راه برای پایداری منابع صندوق‌ها باشد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ای که تنها رویکردهای حاکمیتی در آن رعایت شده باشد و مشارکت و نگاه ملی در آن برجسته نباشد، در اجرا دچار مشکل خواهد شد. برای موفقیت در اجرای برنامه هفتم باید حضور پررنگ مردم، نهادهای مدنی و تشکل‌ها را داشته باشیم.