کارگران وزارت نیرو از مشکلات صدور احکام سال جدید خبر دادند. این کارگران می‌گویند: زیر بار احکامی که می‌خواستند برای ما صادر کنند، نرفتیم و هنوز بحث و رایزنی بر سر صدور احکام ادامه دارد.

به گزارش ایلنا و به گفته این عده، مشکل از شرط تبصره ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری‌ست که در این ماده قانونی به کارمندان تابع قانون کار اشاره شده در حالی‌که ما کارگران دولت هستیم. نمایندگان این کارگران می‌گویند: امیدواریم تا یک ماه آینده با وزارت نیرو و توانیر بر سر صدور احکام به توافق برسیم و سپس پرداخت مابه‌التفاوت‌های سال جدید آغاز شود چون هنوز سر احکام به راه‌حل مرضی‌الطرفین و قانونی نرسیده‌ایم، مابه‌التفاوت ماه‌های ابتدای سال پرداخت نشده است.