اپراتورهای برق منطقه‌ای زنجان خواستار رسیدگی به مطالبات مزدی و صدور احکام براساس افزایش عادلانه‌ی حقوق شدند.

به گزارش ایلنا، این افراد با تجمع مقابل ساختمان برق منطقه‌ای این استان در تشریح علت اعتراض خود گفتند: در ماه پنجم سال هستیم ولی هنوز احکام حقوقی جدید صادر نشده است. بعد از تصویب ۳۸درصدی مزد، دولت بندی را به بودجه اضافه کرد که حقوق کارگران نباید ۱.۲ بیشتر از کارمندان باشد. یکی از معضلات این قضیه است که وزارت نیرو اصرار زیادی بر اعمال این ۱.۲ دارد و این مساله موجب کاهش حقوق می‌شود چراکه اعمال ۳۸درصد به همراه ضریب ۱.۲، حقوق را فقط ۴ تا ۵درصد افزایش می‌دهد.

به گفته اپراتورها، حقوق کارمندان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و حقوق کارگران براساس قانون کار است و این گونه محدودیت‌ها کارگران را آزاد می‌دهد و به گونه‌ای دارند احکام را صادر می‌کنند که افزایش حقوق ما به 10درصد هم نمی‌رسد.