سازمان تأمین‌ اجتماعی اعلام کرد: مدت مرخصی زایمان برای تمام زنان بیمه‌شده شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی که دارای رابطه مزدبگیری با کارفرما هستند، ۹ ماه است و حقوق این ایام، مطابق قوانین و مقررات از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی قابل پرداخت است.

به گزارش ایسنا، میزان غرامت دستمزد ایام بارداری در مدت مرخصی زایمان زنان بیمه‌شده معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه هر بیمه‌شده است. براساس این گزارش، به موجب ماده ۶۷ قانون تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان زن که ظرف یک سال قبل از زایمان، سابقه پرداخت حق بیمه ۶۰ روز کار را داشته باشند، می‌توانند به شرط عدم اشتغال به‌کار و مزدبگیری، از کمک ایام بارداری استفاده کنند. ضمن آنکه بیمه‌شده باید در تاریخ شروع استراحت، مشغول به کار بوده یا در مرخصی ‌استحقاقی باشد.

این گزارش حاکی است به موجب بند (الف) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به ۹ ماه تمام تعیین شده و در صورت درخواست مادر تا دو ماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل استفاده است. مرخصی مزبور برای تولد دوقلو و بیشتر، ۱۲ ماه است.

بنا بر اعلام روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، در سال گذشته با صدور بیش از ۲۳۴هزار سند، مبلغ ۹۲۶ میلیارد تومان بابت مرخصی زایمان به بیمه‌شدگان زن تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده و با توجه به راه‌اندازی سرویس غیرحضوری پرداخت مرخصی زایمان از مهرماه ۱۴۰۰، حدود ۹۰درصد از درخواست‌های مربوط به دریافت مرخصی زایمان به‌صورت اینترنتی به واحدهای اجرایی تأمین‌اجتماعی ارسال شده است.