معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی افراد کم‌درآمد فاقد بیمه و ارائه اسامی این افراد به سازمان بیمه سلامت جهت بیمه‌شدن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش ابوحمزه در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: ‌به جهت تسهیل دسترسی هموطنان کم‌درآمد به خدمات درمانی، وزارت رفاه فهرست افراد کم‌درآمد فاقد بیمه را شناسایی و جهت بیمه‌شدن به سازمان بیمه سلامت ارائه کرد. اهتمام سازمان بیمه سلامت به این امر نویدبخش پوشش حداکثری بیمه درمان برای عموم مردم است.