به نظر می‌رسد انتظار طولانی بازنشستگان کارگری بالاخره به سرانجام رسیده است. «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: خوشبختانه افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی در هیات مدیره سازمان مصوب و به هیات دولت ارسال شد.

به گزارش ایلنا و به گفته وی، آنچه در هیات مدیره سازمان به تصویب رسیده، افزایش مستمری به اندازه مصوبات شورای عالی کار به اضافه متناسب‌سازی است.صادقی اضافه کرد: امیدواریم هیات دولت کار تصویب افزایش مستمری بازنشستگان را به سرعت به انجام برساند و احکام جدید صادر شود.

وی تاکید کرد: حسب قولی که مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی پیشتر داده بود، انتظار داریم احکام حقوقی جدید بازنشستگان با در نظر گرفتن افزایش سالانه به اضافه متناسب‌سازی تا قبل از پایان اردیبهشت صادر شود. خوشبختانه تا اینجای کار پیش رفته و اکنون مصوبه هیات مدیره سازمان در اختیار دولت است. امیدواریم کار زودتر به سرانجام برسد و احکام صادر شود.