رئیس کانون بازنشستگان قرچک با ابراز تاسف از اینکه دولت بیش از ۴۵۰هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است، گفت: هرگاه که برای گرفتن خدمتی قانونی یا امکانات رفاهی به تامین اجتماعی مراجعه می‌کنیم، کم‌پولی یا کسری بودجه را بهانه می‌کنند.

به گزارش ایلنا، سیدعلی حسینیان با ابراز تاسف از اینکه تامین اجتماعی برای گرفتن حق قانونی خود باید به دولت التماس کند، گفت: در مملکتی که قانون حاکم باشد و قانون حرف اول و آخر را بزند، التماس کردن برای گرفتن حقی قانونی هیچ معنا و مفهومی ندارد.

وی افزود: باید با یک نامه‌نگاری ساده، سازمان تامین اجتماعی میزان طلب خود را به دولت بگوید و دولت به سرعت آن را بپردازد زیرا مطالبه‌ای قانونی است.عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران با انتقاد از اینکه دولت‌ها در تمامی سال‌های گذشته نگاه منفعت‌طلبانه‌ای به تامین اجتماعی داشته‌اند، گفت: این سازمان به قلک دولت‌ها، پوشش ناکارآمدی‌ها و حیاط خلوت آقایان و آقازاده‌ها تبدیل شده است.

وی با اعلام اینکه هر گاه دولت با کسری بودجه روبه‌رو شده، دست در جیب تامین اجتماعی کرده، گفت: دولت در قالب ۲۶ قانون، سهم بیمه کارفرمایان بسیاری از کارگاه‌ها را برعهده گرفته است. از آنجا که میلیون‌ها کارگر از داشتن بیمه محروم بودند، دولت سهم کارفرما را برعهده گرفت؛ وعده‌ای که در اکثر موارد به آن عمل نکرد و سهم خود را به تامین اجتماعی نپرداخت.حسینیان افزود: دولت‌هایی که توان پوشش بیمه‌ای کارگران را نداشتند، برای آنکه از فشار کارگران محروم و بحران حوادث کار رهایی یابند، از جیب تامین اجتماعی هزینه کردند اما به وعده خود عمل نکردند. امروز شرایط به گونه‌ای شده که بدهی دولت باعث کسری بودجه تامین اجتماعی شده و سازمان را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است.

وی از دولت سیزدهم خواست به این روند معیوب پایان دهد و گفت: همه دولت‌ها سهم حق بیمه خود را نمی‌پردازند به نوعی که ماهیانه حدود ۶ هزار میلیارد تومان تعهد دولت در قبال این ۲۶ قانون پرداخت نمی‌شود. به همین دلیل از دولت سیزدهم انتظار می‌رود حداقل این بدهی ماهیانه را سر وقت بپردازد تا بدهی دولت به سازمان بیشتر از ۴۵۰هزار میلیارد تومان نشود.

حسینیان با اعلام اینکه سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان وام با بهره‌های سنگین از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کند، گفت: کدام منطق اقتصادی یا سیاسی حکم می‌کند که تامین اجتماعی از دولت بیش از ۴۵۰هزار میلیارد تومان طلب داشته باشد، اما دولت از قدرت خود سوءاستفاده کند و این بدهی را نپردازد تا سازمان ناچار باشد برای پرداخت مستمری بازنشستگان، از بانک وام بگیرد.