کارگران پیمانکاری آب و فاضلاب بهبهان در استان خوزستان، روز گذشته و برای دومین روز متوالی به‌ عدم دریافت دو ماه حقوق و عیدی اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، این کارگران از پاسخ مبهم شرکت آب و فاضلاب به پرداخت مطالباتشان انتقاد کرده و می‌گویند: چرا باید حقوق ما کارگران با تاخیر پرداخت شود، به‌رغم اینکه دریافتی ما از کارگران رسمی پایین‌تر است.

این کارگران می‌گویند: با وجود بیان اعتراضات‌مان، از هیچ‌یک از مدیران و مقامات پاسخ روشنی نگرفته‌ایم.