عضو شورای عالی کار با بیان اینکه این شورا امروز تشکیل جلسه می‌دهد، گفت: سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹هزار تومانی باید به عنوان معیار اصلی برای تعیین دستمزد باشد.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد جلسه روز شنبه شورای عالی کار، اظهار کرد: نظر گروه کارگری این است که برای تعیین دستمزد ماده ۴۱ اجرا شود.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: گروه کارفرمایی ظاهراً به جمع‌بندی نرسیده و وارد گفت‌وگو نشدند از این رو جلسه به نتیجه نرسید.

وی ادامه داد: روز دوشنبه (امروز) ساعت ۱۸:۳۰ جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار می‌شود. امیدواریم که شرکای اجتماعی این موضوع را در ذهن داشته باشند که در صورت افزایش توان خرید کارگران بازدهی کارخانجات نیز افزایش می‌یابد. روال سال‌های قبل اشتباه بود و باعث شد روزبه‌روز در تولید ضعیف شویم.تاجیک گفت: باید در دستمزد کارگران تغییر و تحول داشته باشیم و تعیین دستمزد براساس تبصره ۲ ماده ۴۱ باشد. با توجه به اینکه به تفاهم هر چه بیشتر در شورای عالی کار نیاز داریم توقع داریم در جلسه، اعداد اعلامی کارفرماها برای تعیین دستمزد مطابق با قانون باشد.

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: اگر به نتیجه نرسیم، روز چهارشنبه جلسه دیگری خواهیم داشت.