مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به کسری نقدینگی ماهانه ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان صندوق تامین اجتماعی کشور گفت: بزرگترین چالش این سازمان کسری نقدینگی است.به گزارش مهر، محسن ریاضی اظهار داشت: پیش‌بینی‌ها حاکی است که رقم کسری نقدینگی در سال آینده به ۱۱هزار میلیارد تومان در ماه خواهد رسید و موضوع کسری نقدینگی در سنوات آتی یک مشکل اساسی برای صندوق تأمین اجتماعی خواهد بود.‌

وی با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی محسوب می‌شوند، افزود: هم اکنون کسری نقدینگی صندوق از محل فروش دارایی‌های سازمان و اخذ وام ۲۰ تا ۳۰درصدی از بانک رفاه تأمین می‌شود که هر چند مدت یک بار با بانک دارایی‌ها را تهاتر می‌کنیم.مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی مشکل اساسی دارند، ابراز داشت: مشکل تأمین اجتماعی در مقایسه با سایر صندوق‌ها این است که تأمین اجتماعی از دولت اعتبار کمکی نمی‌گیرد و نگاهی تبعیض‌آمیز در تأمین کسری وجود دارد.ریاضی با اشاره به اینکه دولت و مجلس در بودجه سال آینده هیچ اعتبار مالی برای تأمین اجتماعی در نظر نگرفتند، خاطرنشان کرد: دولت باید به این صندوق برای انجام تعهدات سازمانی خود کمک کند زیرا تأمین اجتماعی حتی یک روز نمی‌تواند پرداخت‌ها را شامل مستمری‌ها و هزینه‌های درمانی، عقب بیاندازد و تبعات امنیتی دارد.او با اشاره به اینکه دولت امسال برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان ۸۹هزار میلیارد تومان تخصیص داد، اضافه کرد: در شرایط کنونی تا یک ماه آینده قرار است ۶۷هزار میلیارد تومان بودجه باقیمانده را با تأخیر چند ماهه بودجه بدهند.مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی را در برنامه ششم توسعه در کنار محیط زیست و آب جزو چالش‌های کشور دانسته‌اند، اظهار داشت: در استان اصفهان تا آبان سال جاری نزدیک به ۱۸هزار و ۴۰۰ نفر بیمه‌بیکاری از صندوق تأمین اجتماعی دریافت کردند.