معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت به دنبال رفع دغدغه حقوق و دستمزد و معیشت جامعه کارگری است و با تصمیم‌سازی در نشست‌های شورای عالی کار این معضلات را به حداقل ممکن خواهیم رساند.

به گزارش توسعه ایرانی، حسین رعیتی‌فرد گفت: تلاش ارکان وزارت مردم بر این است تا چرخ تولید هیچ کارخانه‌ای از کار نیفتد و به وضعیت معیشت کارگران رسیدگی کند.

وی افزود: در حوزه اشتغال ظرفیت‌ها، شناسایی شده تا ایجاد اشتغال مهارت‌محور، طبق زمان‌بندی به مرحله اجرا برسد.

رعیتی‌فرد با اشاره به اقدامات دولت در حوزه تسهیل کار و تولید گفت: تنظیم روابط کارفرما و کارگران در چارچوب قانون کار ازجمله اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، ازجمله اقداماتی است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری می‌شود.