رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان کرد: حدود ۵۸۰هزار مهندس در کشور داریم که عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و برای حدود ۱۵۰هزار نفر آنها فرصت شغلی تعریف شده است.

به گزارش ایسنا، احمد خرم اظهار کرد: اکنون قصد احداث چهار میلیون مسکن داریم که به خارجی‌ها متوسل می‌شویم درحالی‌که ما دانش، تکنیک، بستر و ابزار آن را داریم و در حال حاضر فقط در تهران ۳۰ اسکلت‌ساز و فلزکار بسیار معتبر داریم که آماده کار کردن هستند بنابراین زمینه ساخت سالانه ۱۰۰هزار واحد در کشور فراهم است اما بخش خصوصی نیاز به حمایت دولت دارد.

وی بیان کرد: اکنون حدود ۵۸۰هزار مهندس در کشور داریم که عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و برای حدود ۱۵۰هزار نفر آنها فرصت شغلی تعریف شده و مابقی بیکار یا در شغل‌های غیرمرتبط فعال دارند. می‌توان در دو تا پنج سال حداقل ۳۰۰هزار شغل برای مهندسان ایجاد کند و در نتیجه نرخ بیکاری که در جامعه مهندسین به حدود ۵۰درصد رسیده را کاهش داد.