نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه احتمال افزایش دستمزد کارگران را باید بعد از تشکیل جلسات و بررسی روند پیشبرد آنها پیش‌بینی کرد، گفت: راهکار افزایش قدرت خرید کارگران الزاماً افزایش دستمزد نیست.

علی خدایی در گفت‌وگو با میزان گفت: براساس گزارش‌های واصله کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت به‌زودی فعالیت خود را شروع خواهد کرد تا راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران در این کمیته بررسی خواهد شد.نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کشور افزود: طبق توافق صورت گرفته و برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده در اولین جلسه شورای عالی کار، جلسات بعدی این شورا در سومین شنبه هر ماه برگزار خواهد شد.

خدایی تأکید کرد: نمایندگان جامعه کارگری راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی که بتوانند مشکل معیشتی کارگران را حل کند، آماده کرده‌اند و در اولین جلسه تعیین دستمزد کارگران این راهکارها را ارائه خواهند کرد.