رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این روزها شاهد تعرضاتی به قانون کار هستیم اما جامعه کارگری هرگز در برابر متعرضان کوتاه نخواهد آمد.

به گزارش ایلنا، حسن صادقی در جلسه مجازی خانه‌های کارگر کشور با اشاره به طرح ۳۸ نماینده مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، به دبیران اجرایی خانه‌های کارگر ماموریت داد تا با گفت‌وگو و مذاکره با نمایندگان امضاکننده این طرح و هشدار دادن نسبت به عواقب چنین طرح‌هایی، آنها را از پیگیری این موضوع منصرف کنند.

وی افزود: در صورتی که با گفت‌وگو و مذاکره راه به جایی نبریم، از کارگران خواهیم خواست که برای دفاع از قانون کار و حقوق حداقلی‌شان به کف خیابان‌ها بیایند تا با این کار تکلیف‌مان را با برخی نمایندگان و مجلسی که کمترین شناختی از حقوق و دغدغه‌های کارگری ندارند، روشن کنیم.صادقی گفت: هشدار می‌دهم اگر کارگران به خیابان‌ها بیایند، رئیس مجلس و نمایندگان ناآشنا با مسائل کارگری و نمایندگانی که با کارگران سر ناسازگاری و غرض‌ورزی دارند، باید پاسخگو باشند.وی با اشاره به اینکه برخی با پنهان شدن پشت عناوین و القاب مقدسی همچون خیریه‌های نذر اشتغال امام حسین(ع) قصد فریفتن تصمیم‌گیران را دارند، گفت: طرح‌هایی نظیر طرح ۳۸ نماینده مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، اثرات تخریبی بر موضوع اشتغال‌زایی دارد. با چنین طرح‌هایی فقط روستاهای کشور از نیروهای جوان کار خالی خواهند شد و همه این افراد به نحوی به حاشیه شهرها رانده می‌شوند، ضمن آنکه تامین اجتماعی نیز به دلیل از دست رفتن حدود ۳ میلیون و ۷۰۰هزار فرصت شغلی یا کاهش حق بیمه‌ای که تاکنون از این دست مشاغل دریافت می‌کرده، به طور جدی درآمدهایش دچار آسیب شده و به ورشکستگی نزدیک خواهد شد.