جلسه هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با «علی‌حسین‌ رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این جلسه مباحث مربوط به اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار، مورد بحث قرار گرفت و طرفین به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند.

به گزارش ایلنا، اثر مهاجرت و حداقل دستمزد بر اشتغال بحثی بود که در پیوند با ماده ۴۱ قانون کار، مورد بحث قرار گرفت. طبق این گزارش، چند سالی است که با طرح مباحث مزد منطقه‌ای، مزد صنایع و معافیت کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارگر از شمول برخی مقررات قانون کار، متاثر از خالی شدن روستاها و مهاجرت به شهرها، ماده ۴۱ دستخوش تفسیرهای مختلفی شده که ماهیت حمایتی آن را تضعیف می‌کند.

به گفته اعضای تشکل شوراهای اسلامی کار استان تهران، براساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید با دو معیار تورم و سبد معیشت تعیین شود اما در عمل دستمزد تعیین شده برای کارگران تابعی از سبد معیشت که نرخ آن در مهر ماه ۱۱میلیون و ۴۷۹هزار تومان تعیین شد، نیست.

مسائل مربوط به زنان شاغل و قوانین حمایتی در حوزه کارگران زن، تقویت سامانه جامع روابط کار برای حمایت از کارگران، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار، طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها، تشکل‌یابی و اجرای قوانین حوزه روابط کار، آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و تبدیل وضعیت کارگران از دیگر موضوعاتی بودند که در این نشست مطرح شدند.