کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت، خواهان پرداخت حداقل دستمزد قانونی به افراد دارای معلولیت شد.

به گزارش ایلنا، این کمپین در نامه‌ای خطاب به «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواهان اجرای بند یک ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان درباره پرداخت حداقل دستمزد حقوق کار به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید شد. در این نامه آمده است: حاکمیت قانون یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب است که در پرتو آن می‌توان به توسعه‌یافتگی دست یافت؛ حاکمیتی که باید در کلیه سطوح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... برای تمامی شهروندان و گروه‌های مختلف استوار شود تا بتوان شاهد رشد و بالندگی جامعه بود. یکی از این گروه‌ها افراد دارای معلولیت هستند که به‌رغم تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه ۱۳۹۶ از سوی نمایندگان مجلس و لازم‌الاجرا شدن آن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، مورد غفلت قرار گرفته‌اند؛ غفلتی که ناشی از عدم حاکمیت قانون یاد شده است. بخش عمده‌ای از قانون حمایت از حقوق معلولان ازجمله بند یک ماده ۲۷ آن درباره الزام دولت به پرداخت حداقل دستمزد حقوق کار به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید و تکلیف سازمان بهزیستی به پرداخت حق پرستاری به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و افراد دچار معلولیت‌های چندگانه به بهانه کمبود بودجه تا تحقق و اجرای کامل فرسنگ‌ها فاصله دارد. این در حالی است که پیشنهاد قانون از طریق لایحه بوده و در نهایت توانسته است، نظر شورای نگهبان را از حیث‌عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به ویژه اصل هفتاد و پنجم تامین کند.

در ادامه این نامه آمده است: با استقرار دولت سیزدهم یکی از انتظارات جدی و بر حق جامعه افراد دارای معلولیت اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان به ویژه مواد ۷ و ۲۷ است که متاسفانه در دولت دوازدهم جامه عمل به خود نپوشاند. لذا در آستانه ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس مستدعی است ذیل فصل رفاه اجتماعی، بودجه لازم برای اجرای بند یک ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان درباره پرداخت حداقل دستمزد حقوق کار به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید و ماده ۷ در خصوص تکلیف سازمان بهزیستی به پرداخت حق پرستاری به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید پیش‌بینی شود؛ امری که تحقق آن به اجرای ماده ۲۸ قانون کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (معیار کافی برای زندگی و حمایت اجتماعی) نیز منجر خواهد شد.

در بخش پایانی این نامه آمده است: در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به مشکلات معیشتی خانوارهای دهک‌های پایین به خصوص مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی، حدود ۳۰۰هزار نفر فرد دارای معلولیت شدید واجد شرایط در دهک‌های پایین، پشت‌نوبت دریافت مستمری قرار دارند. لذا خواهشمند است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مستمری آنان پیش‌بینی شود.