یک فعال کارگری می‌گوید که بازنشستگان بعد از ۳۰ سال کار، با حقوق بازنشستگی نمی‌توانند امرار معاش کرده و هزینه‌های درمان خود را بپردازند. علی ترکاشوند به ایلنا گفت: با چهار میلیون دریافتی ماهانه، بازنشستگان چگونه می‌توانند جوابگوی هزینه‌های خوراک، مسکن و در عین حال درمان خود باشند؟ شمار زیادی از بازنشستگان برای جبران هزینه‌های روزانه زندگی به دریافت انواع وام روی آورده‌اند. وی افزود: مستمری بازنشستگی به اندازه‌ای ناچیز است که هزینه درمان، آموزش و تفریحات سالم از زندگی افراد حذف شده و تنها به معیشت می‌پردازند. یک بازنشسته مجبور می‌شود برای تامین نیازهای حداقلی رورانه خود مانند خوراک، وام بگیرد. دریافت این وام‌ها در گذشته برای تامین مسکن و خرید کالا انجام می‌شد. وی با ابراز تاسف از وضعیت نامناسب اقتصادی مستمری‌بگیران گفت: شرایط اقتصادی به اندازه‌ای نامناسب است که مردم با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند و در این بین بازنشستگان که مستمری ناچیزی دریافت می‌کنند، برای تامین نیازهای خانواده خود ناچار هستند به مشاغلی همچون سرایداری و نگهبانی روی بیاورند و بدتر اینکه برخی از این افراد دست نیاز به سوی مردم دراز می‌کنند. این فعال کارگری گفت: اگر ثبات اقتصادی بود، بازنشستگان و حقوق‌بگیران همه روزه شاهد تغییر قیمت‌ها که معیشت‌شان را با خطر روبه‌رو می‌کند، نخواهند بود. بازنشستگان درآمد دیگری ندارند که با استفاده از آن، توان تحمل تغییرات گسترده قیمت‌ها را داشته باشند.