مصوبه پیشین مجلس درباره رتبه‌بندی معلمان، بازنگری شده و مصوبه دیگری متناسب با لایحه بودجه ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. طبق اعلام معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، جلسه‌ای با حضور رویس مجلس و تعدادی از اعضای هیأت رئیسه مجلس با هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برگزار شد. این جلسه به موضوع بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان اختصاص داشت که اواخر کار دولت قبل به مجلس یازدهم ارسال و پس از تصویب آن با رأی اکثریت قریب به اتفاق مجلس، کمیسیون آموزش نیز در شور دوم با اعمال تغییراتی آن را مصوب کرد.

بر این اساس مقرر شده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نسبت به مصوبه پیشین خود بازنگری کند و مصوبه‌ای متناسب با لایحه بودجه ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس ارائه کند.