رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است که متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی سیاست جبرانی نشات گرفته از نرخ تورم است لذا استمرار اجرای متناسب‌سازی براساس تورم اعلامی در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، حسن صادقی در پخش زنده اینستاگرامی برنامه «صدای بازنشسته» گفت: اگر دو مرحله متناسب‌سازی در تامین اجتماعی اجرا نمی‌شد، شکاف تورم و مستمری بسیار عمیق می‌شد. در واقع متناسب‌سازی به‌روز کردن ارزش مستمری نسبت به سال برقراری مستمری است.

وی با بی‌پایه خواندن گفته‌های نمایندگان مجلس در مورد تورم‌زا بودن اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی و همسان‌سازی در صندوق‌های کشوری و لشکری، گفت: تورمی که نمایندگان از آن صحبت می‌کنند، محصول کسری بودجه، دست بردن دولت به تنخواه‌گردان بانک مرکزی، سست کردن پایه پولی و خلق پول پرقدرت از سوی بانک‌ها، افزایش چند صد درصدی قیمت ارز، مسکن، اقلام بادوام، کالاهای اساسی، هزینه بهداشت و درمان، افزایش بی‌پشتوانه سقف مصارف بودجه از سوی نمایندگان، افزایش استقراض دولت از طریق اوراق بدهی، بی‌انضباطی مالی در درون دولت، افزایش چند صد درصدی حقوق، پاداش، حق ماموریت، حق جلسه، حق منشی، راننده و مشاور مدیران است و نه محصول اجرای متناسب‌سازی.

صادقی افزود: متناسب‌سازی و همسان‌سازی نشات گرفته و زاییده تورم است و نه عامل آن. اینهایی که بی‌محابا به متناسب‌سازی می‌تازند، باید ریشه تورم را در آینده‌فروشی پنهان در بودجه بجویند. آیا بازنشستگان عامل آینده‌فروشی هستند؟

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: خوشحالم که آقای رئیسی از ضرورت همسان‌سازی حقوق با تورم سخن گفته‌اند. این نگرش اگر حاکم شود، متناسب‌سازی را با واقعیت تورمی موجود برای تمام صندوق‌ها و شاغلان ممکن می‌کند و نه اینکه مستمری زمان برقراری ملاک قرار گیرد چرا که نرخ تورم ماه به ماه به میزانی در حال حرکت به جلوست. برای مثال تورم ۵۹درصدی نقطه به نقطه از مرداد ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ ایجاد شده است. قاعدتا اگر رویکرد آقای رئیسی اجرا شود، ما از افزایش مبلغ متناسب‌سازی متناسب با نرخ تورم استقبال می‌کنیم.

وی افزود: دولت باید اشتغال مولد را تشویق کند تا صندوق‌ها از رکود خارج شوند. به جای اینکه علت را شناسایی کنند، معلول را در بوق می‌کنند. این نمایندگان باید به ما بگویند وقتی صندوقی مانند تامین اجتماعی بدهی خود را از دولت دریافت می‌کند، چرا باید تورم ایجاد شود؟ متناسب‌سازی عامل تورم نیست بلکه معلول آن است. امیدوارم که دولت استمرار اجرای متناسب‌سازی را به نرخ تورم گره بزند تا تامین اجتماعی و ۱۷ صندوق دیگری از مزایای آن بهره شوند. تقاضای ما این است که اجرای متناسب‌سازی براساس تورم، در دستور کار دولت باشد. متاسفانه دولت گذشته تنها خانواده خود را در اجرای همسان‌سازی ذی‌نفع کرد و به مسائل صندوق‌های دیگر بی‌توجه بود.