کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان در بیانیه‌ای به مناسبت هفته تامین اجتماعی، به تشریح مشکلات موجود این قشر پرداخت.

به گزارش ایلنا، در این بیانیه می‌خوانیم: تامین اجتماعی بنا به ماهیت وجودی‌اش خدمات ارزنده‌ای را به زیرمجموعه خود ارائه داده و سازمان بسیار خدومی است و ما به عنوان نماینده بخشی از جامعه کارگری خود را بخشی از این سازمان می‌دانیم و از دستاوردهای آن دفاع می‌کنیم. از سال ۸۹ به بعد حدود یک میلیون کارگر و استادکار فعال در بخش صنعت ساختمان همراه با خانواده‌هایشان زیر چتر حمایتی این سازمان قرار گرفته‌اند که به باور ما حدود ۵۰درصد رقم فعلی کارگران ساختمانی را دربرمی‌گیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: براساس ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی، هر کارگر و استادکار واجد شرایط می‌تواند از بیمه برخورد شود اما به بهانه‌های مختلف، بیمه کارگران ساختمانی در سطح کشور متوقف شده و دست‌های پنهانی در مجلس مانع تصویب نهایی و اصلاح قانون می‌شود و صدها هزار کارگر ساختمانی ماه‌هاست که در انتظار بیمه به سر می‌برند. در بخش دیگری می‌خوانیم: در هفته تامین اجتماعی جا دارد یادآور شویم کدامیک از مسئولین این مملکت از بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند و آینده‌شان تضمین نیست؟ باید شرم کنند از صورت‌های سوخته و دستان ترک‌خورده کارگرانی که تمام امیدها و آرزوهایشان برخورداری از بیمه تامین اجتماعی است و این حق را به ناحق از آنان سلب می‌کنند. تامین اجتماعی برای کارگرانی که چندین سال است در انتظار بیمه به سر م‌ی‌برند اما به علت حادثه کار، فوت یا دچار مصدومیت شده‌اند و در سخت‌ترین شرایط اقتصادی شرمنده خانواده خود هستند چه جوابی دارد؟ چه کسی جوابگوی کارگری است که به علت عدم توانایی مالی کودکش در بستر بیماری است و توانایی پرداخت هزینه‌های درمان را ندارد؟ این برخوردها با کارگران با استراتژی مستضعف‌مداری دولت‌ها کاملا در تضاد است.