بازنشستگان نسبت به تغییر برخی رویکردها در میان نمایندگان مجلس نسبت به مطالباتشان اعتراض دارند. به گزارش ایلنا، بازنشستگان می‌گویند: در روزها پایانی دولت دوازدهم و روزهای مانده به روی کار آمدن دولت سیزدهم، برخی جریان‌‌ها که از افزایش حقوق بازنشستگان از ناحیه پرداخت مطالبات دولت و منابع دیگر در دولت دوازدهم حمایت کرده بودند، بنای مخالفت گذاشته‌اند و انتقال این تعهدات را برای دولت سیزدهم تورم‌زا توصیف می‌کنند. این بازنشستگان با اشاره به موج رسانه‌ای که برای ترویج این رویکرد به وجود آمده، تاکید دارند که در این مقطع «چرخش ۱۸۰درجه‌ای» در نظرات نمایندگان مجلس به وجود آمده است. این بازنشستگان با اشاره به اینکه تا پیش از این فریاد نمایندگان مجلس از مطالبات بازنشستگان به هوا می‌رفت، تاکید کردند که «نتیجه چنین عملی قبل از هر چیز بی‌اعتمادی مردم ‌به مدیران کشور است». به گفته بازنشستگان «افکار عمومی می‌خواهد بداند هنوز که دولت جدید سر کار نیامده چه اتفاقی افتاده که عده‌ای که تا دیروز به دولت دوازدهم می‌تاختند اکنون سخن از تورم‌زا بودن افزایش حقوق بازنشستگان می‌کنند». معترضان افزودند: «چگونه در مجلسی که تا قبل از ۲۸ خرداد، ۲۰۹ نفر برای همسان‌سازی امضا جمع می‌کردند، اکنون سخن ‌از تورم‌زا و غیرلازم ‌بودن افزایش حقوق می‌کنند. حداقل از سوگند نمایندگی بترسند؛ سوگندی که یکی از بندهای آن اجرای عدالت بین افراد جامعه است».