وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسیاری از برنامه‌ها و وعده‌هایی که در زمان کسب رای اعتماد در حوزه بازنشستگان داده بودم، مانند همسان‌سازی حقوق، افزایش شفافیت، سودآور کردن بنگاه‌های تابعه صندوق‌ بازنشستگی و ارائه خدمات متنوع اجتماعی و رفاهی محقق شد. به گزارش توسعه ایرانی، محمد شریعتمداری در نشست با مدیرعامل، معاونان، مدیران کل صندوق بازنشستگی کشوری و دو نفر از نمایندگان کانون‌های بازنشستگان کشوری گفت: کانون‌ها و تشکل‌های مربوط به بازنشستگان کشوری از بی‌سامانی ضربه خورده‌اند و به همین دلیل، نتوانستیم تشکیلات واحدی را برای آنان شکل دهیم. وی یادآور شد: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در اواخر دولت اصلاحات تصویب شد، ظرفیت مناسبی برای ارتقای جایگاه اجتماعی بازنشستگان و استفاده از تجارب آنها فراهم کرد و می‌توان با ایجاد کمیسیونی در شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی، امکان هماهنگی و انسجام بیشتر دستگاه‌های اجرایی در حوزه بازنشستگان کشوری را فراهم کرد. وی با تاکید بر اهمیت پایداری صندوق بازنشستگی کشوری و توجه به مسائل مالی و معیشتی بازنشستگان، تاکید کرد که این صندوق باید به تقویت منزلت و فعالیت اجتماعی و فرهنگی بازنشستگان هم توجه نشان دهد.