کارگران شهرداری خرمشهر از تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد دارند. به گفته کارگران، پرداخت حقوق کارگران در گرو وصول ارزش افزوده است.

این کارگران که شش ماه معوقات مزدی طلبکارند، به ایلنا گفتند: شهرداری از دولت بابت ارزش افزوده طلب دارد و پرداخت مطالبات ما کارگران شهرداری خرمشهر در گرو پرداخت ارزش افزوده است، بنابراین در روزهای گذشته تصمیم گرفتیم با اجتماع مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان خرمشهر برای این طلب وصول نشده از مسئولان کمک بگیریم. این کارگران با اشاره به اینکه برای پرداخت حقوق بارها با مسئولان شهری خرمشهر صحبت کرده‌ایم، افزودند: مسئولان شهری همواره اذعان دارند که این واحد خدمات شهری بابت ارزش افزوده هیچ مبلغی از دولت دریافت نکرده و در دریافت عوارض و بدهی‌های خود از ادارات بخش خصوصی و سایر نهادهای دولتی مستقر در این شهر هم دچار مشکل است.

یکی از کارگران با بیان اینکه در حال حاضر جدا از معوقات مزدی، شهرداری در زمینه پرداخت حق بیمه کارگران نیز با مشکل روبه‌رو است، افزود: اگر مطالبات شهرداری به موقع پرداخت می‌شد، مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران نیز به موقع پرداخت می‌شد. وی ضمن بیان اینکه مدیران شهری برنامه جدیدی برای مدیریت شهر و منابع در آمدی آن ندارند، افزود: با این شیوه هر کسی توانایی مدیریت شهر که فقط با استفاده از درآمد پایدار شهرداری‌ها و مالیات بر ارزش افزوده که دولت هر ماهه به صورت روتین به حساب شهرداری می‌پردازد، را دارد.

وی در پایان با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی بعید می‌دانیم شهرداری بتواند به این زودی بدهی خود را کامل به کارگران بپردازد، افزود: اخیرا شهردار اعلام کرده به محض واریز شدن مطالبات، بخشی از حقوق عقب‌افتاده کارگران شهرداری را در هفته جاری می‌پردازد.