مسئول روابط‌عمومی شرکت پالایش نفت تهران با اشاره به برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر اخراج ۷۰۰ نفر از کارگران این پالایشگاه، گفت: این موضوع کذب محض است.

به گزارش ایلنا، شاکر خفایی روز جمعه به خبرنگاران اظهار داشت: شایعاتی که درباره اخراج ۷۰۰ نفر از کارکنان پالایشگاه تهران منتشر شده، صحت ندارد و فقط شرکت پیمانکاری «اویکو» بخش کمی از نیروهایش را تعدیل کرده است. وی با بیان اینکه شرکت پیمانکاری «اویکو» به عنوان تامین‌کننده نیروهای تعمیرات اساسی پالایشگاه تهران با قرارداد حدوداً ۳۰ روزه است، افزود: این شرکت با توجه به کاهش دستورکارهای تعمیرات اساسی و کاهش کار ارجاعی، با ۳۵ نفر از نیروهای روزمزد خود که بخش کوچکی از نیروهای محترم روزمزد شاغل در اورهال طرف قرارداد اویکو هستند، طی ۲ روز (روزهای دوازدهم و سیزدهم تعمیرات اساسی) مطابق توافق و کاهش کار، تسویه‌حساب کرده است.

خفائی یادآور شد: شرکت پالایش نفت تهران شایعات منتشره در فضای مجازی در خصوص اخراج کارگران پالایشگاه تهران را قویا تکذیب کرده و پیگیری انتشاردهندگان اخبار خلاف واقع از مراجع قضایی را حق مسلم خود می‌داند.