تعدادی از تشکل‌های دانشجویی استان سمنان در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب سمنان، خواستار پیگیری جان باختن دو معدنچی در معادن شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی در منطقه طزره شهرستان دامغان شده است. به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: تکرار حوادث معدن، گواه آن است که دستگاه‌های مربوطه ازجمله دستگاه قضایی حوادث قبلی را به‌طور جدی پیگیری نکرده و متأسفانه هنوز سودجویی برخی متولیان امر با جان کارگران بازی می‌کند. این بار شاهدیم که در روز کارگر، ریزش بخشی از معدن ۴۲ این کارگاه موجب وفات مظلومانه و شهادت‌گونه دو نفر از کارگران معادن شده، از این‌رو خواستاریم تا دستور فرمایید در اسرع‌وقت، تیمی حقیقت‌یاب تشکیل و بدون رعایت منافع افراد ذی‌نفوذ بررسی دقیق ابعاد حادثه صورت پذیرد. امید است با متخلفان بدون هیچ‌گونه تسامحی برخورد و مفاد کامل تحقیقات و احکام صادره برای تنویر افکار عمومی رسانه‌ای شود.