رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه ۵۰درصد حوادث کار مربوط به ساخت و ساز است، گفت: بیش از ۹۹درصد پروژه‌ها ساخته می‌شود دریغ از اینکه یک نفر برای بازرسی کار بیاید. اکبر شوکت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: بیش از ۹۹درصد پروژه‌های ساختمانی در کشور ساخته و تمام می‌شود، دریغ از اینکه یک نفر از اداره کار یا مرکز بهداشت برای نظارت و بازرسی به این محیط‌ها بیاید. بازرسی از پروژه‌های ساختمانی بیشتر نمادین بوده یا اینکه پروژه بسیار بزرگ است و از این محیط یک بازرسی کلی صورت می‌گیرد. اغلب بازرسی و نظارت‌ها بعد از رخ دادن حادثه است که آن هم صرفاً برای بررسی اوضاع است نه تذکر به کارفرما. وی با بیان اینکه بازرسی در پروژه‌های ساختمانی در حد صفر است، ادامه داد: بیش از ۷۵درصد پروژه‌های ما خودمالک است، یعنی کارفرما تخصصی در ساخت و ساز ندارد و اهمیتی به موضوع ایمنی نمی‌دهد و نهایتاً اگر مهندس ناظری هم بگیرند باز هم به دنبال کاهش هزینه‌های ایمنی و حتی حذف این هزینه‌ها هستند زیرا از نظرشان هزینه مهمی نیست. شوکت یادآور شد: جان انسان‌ها هم برای کارفرما و هم برای دولت‌ها بی‌ارزش شده است. اگر دولت‌های ما در این قضیه محکم می‌ایستادند، امروز پروژه‌های ساختمانی رکورددار حوادث ناشی از کار نبودند. وی افزود: از ۱۴ میلیون کارگر بیمه‌شده در کشور فقط یک میلیون نفر کارگر ساختمانی هستند و بین ۵۰۰هزار تا یک میلیون کارگر ساختمانی بیمه ندارند. نکته مهم اینکه گرچه در کل کشور تقریباً دو میلیون کارگر ساختمانی داریم اما ۵۰درصد حوادث ناشی از کار مربوط به این قشر است و ۵۰درصد دیگر مربوط به میلیون‌ها کارگر دیگر است. اگر به عنوان مثال در سال هزار کشته داشته باشیم ۵۰۰ کشته مربوط به کارگران ساختمانی است و ۵۰۰ کشته مربوط به سایرین است. این موضوع عمق فاجعه را در بخش ساخت و ساز کشور نشان می‌دهد. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: به هیچ عنوان نباید فقط آمارهای وزارت کار را برای حوادث ناشی از کار در نظر گرفت زیرا این آمار فقط مربوط به حوادثی است که منجر به شکایت شده، از این رو باید آمار پزشکی قانونی را مدنظر قرار داد چراکه اغلب حوادث با حل و فصل می‌شود یا مربوط به اتباع خارجی است که اصلاً در این مورد شکایتی به اداره کار نمی‌شود که در حق این افراد ظلم می‌شود. وی افزود: در دنیا میانگین ۱۰درصد از حوادث حین کار مربوط به ساخت و ساز می‌شود اما در ایران این عدد ۵۰درصد است. شوکت افزود: با توجه به اینکه اغلب حوادث مربوط به سقوط از بلندی و داربست می‌شود، اگر داربست‌های نما و داخلی ساختمانی اصلاح و ایمن شوند، از ۳۰ تا ۴۰درصد حوادث ساختمانی کاسته می‌شود. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در پایان افزود: گرچه شیوع کرونا در بحث اشتغال کارگران ساختمانی تأثیرگذار بوده اما با توجه به اینکه اغلب این کارگران بیمه ندارند، نه از نظر بیمه بیکاری و نه از نظر بسته‌های حمایتی، هیچ‌گونه کمکی به این قشر نشد.