پانزدهمین جشنواره نشان خدمت به قانون کار به مناسبت دومین روز از برنامه‌های هفته کارگر در خانه کارگر برگزار شد.

به گزارش ایلنا، حسن صادقی در این مراسم گفت: قانون کار به عنوان سندی رسمی در روابط کار تمامی کشورها محسوب می‌شود که از این قانون در کشور ما به عنوان قانون اساسی دوم یاد می‌کنند. این قانون تضمین‌کننده روابط کار بوده اما به دلیل نگرش سرمایه‌داران و دولت که خود بزرگترین سرمایه‌دار در کشور است، به طور کامل اجرا نشده است. معاون دبیرکل خانه کارگر افزود: قانون کار، قانونی به‌روز است که در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم رفسنجانی اجرا شد. در آن برهه زمانی، کشور روزهای پس از جنگ را پشت سر می‌گذاشت و درگیر آثار جنگ بود. نتایج حاصله نشان می‌دهد این قانون نه تنها باعث رکود اقتصادی کشور نشد بلکه عامل رشد اقتصادی نیز شد. براساس آمار، تعداد نیروهای شاغل پس از اجرای این قانون افزایش یافت.

صادقی با اشاره به تلاش‌های برخی از افراد برای زیر سوال بردن قانون کار گفت: برخی می‌خواهند قانون کار را تغییر دهند. آنها تلاش کردند تا مزد منطقه‌ای را برای اهداف خود ایجاد کنند.علیرضا محجوب نیز در این مراسم گفت: این مراسم به منظور تقدیر از خادمان قانون کار، کارگر، تامین اجتماعی و مستمری‌بگیر برگزار شده است. دبیرکل خانه کارگر درباره اقدامات انجام شده برای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان گفت: سال ۹۸، به اصرار وزیر و سازمان تامین اجتماعی، کمیته‌ای برای همسان‌سازی در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل دادیم. کمیته فرمولی برای همسان‌سازی تعریف کرد که این فرمول برای تمامی بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی یکسان بود. اگر می‌خواهند موضوع همسان‌سازی را به صورت حکیمانه حل کنیم باید به مصوبه سال ۹۸ رجوع کنند. پس از سخنرانی دبیرکل خانه کارگر، متن بیانیه این مراسم خوانده شد و در پایان این مراسم، از زحمات حسن صادقی، علیرضا حیدری و یونس نوری تقدیر شد.