دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است در شرایطی که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متاثر از قانون کار و شورای عالی کار است چرا نباید عیدی آنها کارگری محاسبه شود؟

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا درباره طرح پیشنهادی همسان‌سازی عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی با کارگران، گفت: پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی که معیشت آنها با دشواری‌هایی همراه است و از عهده هزینه‌های آخر سال برنمی‌آیند، قطعا اثرگذار است چون یک ماه حقوق است و دست‌کم ۸درصد در دریافتی آنها تاثیر می‌گذارد.

وی افزود: عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی امسال هم مثل عیدی کارمندان محاسبه و پرداخت شد در حالی که اگر بازنشستگان تامین اجتماعی کارمند دولت هستند، افزایش متناسب‌سازی حقوق آنها هم بر مبنای کارمندان دولت باشد ولی اگر تابع قانون کار و تامین اجتماعی هستند، باید عیدی کارگری بگیرند.

به گفته دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در صورتی که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر مبنای بازنشستگان خدمات کشوری باشد بار مالی آن برای سازمان تامین اجتماعی به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.

ابوی گفت: در شرایطی که حقوق و دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی متاثر از مصوبات شورای عالی کار است و از قانون کار تبعیت می‌کنند چرا نباید عیدی آنها کارگری محاسبه شود؟