کارگران شهرداری الوند در استان قزوین برای استفاده از مزایای بیمه درمانی سازمان تامین اجتماعی همچنان با مشکل مواجه هستند. یکی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: با وجود رسانه‌ای شدن مشکلات بیمه‌ای کارگران شهرداری الوند در شهرستان البرز استان قزوین، هنوز هیچ نهادی به مشکلات ما رسیدگی نکرده است. این کارگر گفت: اداره تامین اجتماعی شعبه شهر صنعتی البرز به دلیل بدهی‌های مالی شهرداری الوند به تامین اجتماعی چندین ماه است از تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران خودداری می‌کند. وی با اعتراض به اینکه کسی به فریاد ما نمی‌رسد، گفت: اداره تامین اجتماعی شهر صنعتی البرز با تحت فشار قرار دادن کارگران می‌خواهد به بدهی‌های مالی خود برسد.