رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار گفت: مدیری که مالیات حقوقش دوبرابر درآمد کارگر است، درکی از شرایط زندگی کارگران ندارد.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه برخی نمایندگان دولت هزینه‌کرد سبد معیشت را در جلسه کمیته مزد 5میلیون تومان برآورد کردند، گفت: آمارهایی که مرکز آمار درباره درآمد خانواده اعلام می‌کند، راستی‌آزمایی نمی‌شود. به عبارت دیگر یک چک‌لیستی در منازل از سوی مرکز آمار توزیع می‌شود که خانواده در 12ماه سال چه مقدار نان، گوشت و... خریداری می‌کنند و چه مقدار درآمد دارند. این در حالی است که بعد از جمع‌آوری آمار، راستی‌آزمایی نمی‌شود.

وی اظهار داشت: مسئولانی که در کمیته دستمزد اعلام می‌کردند که هزینه سبد معیشت 5میلیون تومان است به اطلاعات مرکز آمار بسنده کرده بودند که درست نیست.

این فعال کارگری با اشاره به تفاوت حقوق کارگران و کارمندان گفت: یک کارمند درد یک کارگر را متوجه نمی‌شود چرا که حقوق کارمندان به مراتب بسیار بیشتر از آنچه در مجلس مصوب می‌شود، افزایش می‌یابد. هم و غم مجلسی‌ها این است که حقوق کارمندان را اضافه و سامان ببخشد. وقتی به کارگر می‌رسند به چند صحبت پیش از دستور بسنده می‌کنند.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با بیان اینکه صحبتی که نمایندگان دولتی از سبد معیشت می کنند بر پایه‌های بی‌اساس است، افزود: سال گذشته دولتی‌ها قطار ماده 41 را از ریل خارج کردند و کسی هم ناراحت نشد که نمایندگان کارگران مصوبه دستمزد شورای عالی کار را امضا نکردند. امسال هم با همان روش در حال پیش رفتن هستند. اگر دولت بخواهد مانند پارسال بدون جلب نظر کارگران دستمزد را تعیین کند تبعات بدی خواهد داشت.

توفیقی بیان کرد: مدیری که ماهانه 33میلیون تومان حقوق بگیرد و مالیات حقوقش بیش از دو برابر دستمزد یک کارگر باشد، چه درکی از خط فقر و حقوق 2 تا 3میلیون تومانی یک خانوار کارگری با هزینه‌های سرسام‌آور دارد؟

وی گفت: نمایندگان مجلس در چندماه گذشته، نه تورم را مهار کردند، نه توانستند ماده هفت قانون کار و قراردادهای دائم کار را احیا کنند و نه دولت را به ترمیم مزد در نیمه دوم سال مجاب کردند. هرچه بوده فقط حرف و شعار بوده و این حرف‌ها و وعده‌ها تا امروز در زندگی روزانه کارگران تاثیر ملموس نداشته است.