معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار گفت: ۶۲هزار و ۵۸۹ از ثبت‌نام‌کنندگان طرح اقدام ملی مسکن در کشور را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.

به گزارش روابط‌عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمنان، ابراهیم صادقی‌فر، مجموع ثبت‌نام‌کنندگان واجد شرایط در طرح اقدام ملی مسکن از جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور را ۳۵۸هزار نفر عنوان کرد.

وی گفت: دولت برای کمک به جامعه هدف، جامعه کارگری، بازنشستگی، مستمری‌بگیر، زنان سرپرست خانوار شاغل کارگری و دهک‌های یک تا سه کشور تسهیلات و کمک‌هایی را در طرح اقدام ملی مسکن در نظر گرفته تا این قشر در ادامه پرداخت‌ها دچار مشکل نشوند.

صادقی‌فر بیان کرد: برنامه‌های حمایتی از افرادی که آورده اولیه برای ساخت خانه در طرح اقدام ملی مسکن را پرداخت کردند به زودی اعلام می‌شود. شمار زنان سرپرست خانوار شاغل کارگری ۸ هزار و ۹۵۱ نفر است و حدود ۲۱هزار و ۷۲۴ نفر از زنان سرپرست خانوار در دهک‌های یک تا سه قرار دارند و کمک به این قشر از جامعه برای خانه‌دار شدن در اولویت دولت است. معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور در قالب طرح اقدام ملی مسکن هدف‌گذاری شده است. ۸۵۰هزار ثبت‌نام‌کننده واجد شرایط در طرح اقدام ملی مسکن از جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگر بودند. حدود ۱۷۵هزار نفر در مرحله پرداخت آورده اولیه و تکمیل موجودی قرار گرفتند.