کارگران کارخانه «ایران پوپلین» از قطع موقت گاز این کارخانه به دنبال مصوبه کاهش مصرف سوخت واحد‌های صنعتی خبر دادند. این کارگران به ایلنا گفتند: به دنبال مصوبه اخیری که معاونت هماهنگی و عمرانی استانداری گیلان صادر کرده، فشار گاز شرکت‌های پرمصرف صنعتی گیلان ازجمله ایران پوپلین به میزان 50درصد کاهش یافته است. یکی از کارگران این کارخانه با بیان اینکه به دنبال این مصوبه، جریان گاز مصرفی کارخانه ایران پوپلین از ساعت ۱۰ یکشنبه شب (۱۴ دی ماه) تا ۴۸ساعته قطع شده، افزود: در حال حاضر فعالیت کارخانه موقتا تا وصل مجدد گاز متوقف شده است.