مدیرکل تعاون، کار و رفاه استان زنجان با ارسال نامه‌ای از شهردار زنجان خواست دستور اصلاح فوری قراردادهای شغلی کارگران فصلی شهرداری را به دائمی صادر کند. به گزارش ایلنا، چندین سال است که کارگران فضای سبز شهرداری زنجان خواستار برخورداری از قرارداد دائمی کار هستند. این کارگران که حدود 10 سال است با قرارداد فصلی به صورت دائمی مشغول کارند، خطاب به مدیرکل کار زنجان نامه‌ای نوشتند که در پاسخ به ماهیت دائمی بودن کار کارگران در شهرداری تاکید شد. بعد از گذشت چند روز این موضوع با توضیحات شهردار زنجان همراه شد و وی ادعای دائمی بودن کار کارگران مناطق ۴گانه شهرداری زنجان را رد کرد. روز شنبه، «محمدرضا یوسفی» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با این استنباط که شهرداری از ماهیت فصلی بودن کار کارگران شهرداری تفسیر نادرست از قانون کار کرده، در نامه‌ای خطاب به «حبیب یگانه» شهردار زنجان، خواستار اصلاح قراردادهای این کارگران به استناد به مواد ۷ و ۲۱ قانون کار شد.