بررسی روند پرداخت بیمه بیکاری در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نشان می‌دهد که سیاست حفظ اشتغال موجود، موثر بوده و ۱۷.۲درصد از تعداد مقرری‌بگیران جدید در سال 98 کم شده بود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی اعلام کرد: در شرایط کنونی کشور، رویکرد ایجاد اشتغال جدید ندارد بلکه به دنبال توسعه فرصت‌ها و زمینه‌های اشتغال موجود است. بررسی تعداد مقرری‌بگیران جدید بیمه بیکاری می‌تواند در ارزیابی میزان موفقیت این وزارتخانه در اجرای سیاست‌های اشتغال کمک کند. هم‌اکنون رویکرد جهانی نیز کاهش تعداد مقرری‌بگیران با تاکید بر حفظ اشتغال است زیرا افزایش تعداد این افراد می‌تواند بیانگر مشکلات اقتصادی کارگاه‌ها و تعطیلی آنها باشد.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون گزارشی از وضعیت مقرری‌بگیران جدید بیمه بیکاری در سال‌های ۹۷ و ۹۸ منتشر کرده است. براساس این گزارش در حالی که تعداد مقرری‌بگیران جدید بیمه بیکاری در سال ۹۷ حدود ۲۵۹هزار و ۲۸۶ نفر بوده، این میزان در سال 98 به ۲۲۱هزار و ۲۲۹ نفر رسیده و ۳۸هزار و ۵۷ نفر (۱۷.۲درصد) از تعداد آنان کم شده است. از بین مقرری‌بگیران جدید بیمه بیکاری در سال گذشته ۱۸۵هزار و ۱۲۰ نفر متاهل بودند. تهران با ۵۲هزار و ۲۷ نفر بیشترین و کهگیلویه و بویراحمد با ۶۷۰ نفر کمترین مقرری‌بگیر جدید را به نام خود در سال گذشته ثبت کردند.

براساس اعلام مرکز آمار وزارت تعاون، ۶ هزار و ۶۸۸ نفر از بیکارشدگان هیچ مهارتی نداشتند و ۲۶ هزار و ۹۸ نفر دیگر نیز تقریبا نیمه‌ماهر بودند. سال گذشته ۷۲۷ نفر از بیکارشدگان به نهضت سوادآموزی و ۲۸هزار و ۲۴۸ نفر به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای افزایش سطح سواد و مهارت معرفی شدند.

براساس این گزارش، سال گذشته مقرری ۲۴۱هزار و ۵۶۰ نفر قطع شد که ۲۲هزار و ۴۴۵ نفر از آنها شغل جدید پیدا کردند. ۱۷هزار و ۸۹۱ نفر نیز به صورت پنهان مشغول به کار بودند و همزمان مقرری بیکاری دریافت می‌کردند که سازمان تامین اجتماعی متوجه شد و مقرری آنها را قطع کرد. دوره دریافت استحقاق مقرری ۱۸۶هزار و ۶۸۲ نفر هم در سال گذشته به پایان رسید و مقرری آنان قطع شد.