کارگران شهرداری مریوان از تاخیر در پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد دارند. به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: در هشت ماه سپری شده از سال جدید، فقط هشت میلیون تومان حقوق گرفته‌ایم یعنی ماهی حدود یک میلیون تومان! هر 40 یا 50 روز، یکی دو میلیون تومان به صورت علی‌الحساب به حساب ما واریز می‌کنند و ماه‌هاست که دستمزد کامل نگرفته‌ایم. این کارگران مدعی هستند هنوز اضافه‌کارهای سال قبل را نگرفته‌اند و از سال‌های پیشتر نیز مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. یکی از این کارگران می‌گوید: ۱۳۵ نفر در بخش تنظیف کار می‌کنیم. در شهرداری مریوان در مجموع حدود ۴۰۰ کارگر مشغول فعالیت هستند که همگی مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. این کارگر می‌گوید: اگر ما را به بیمه بیکاری معرفی کرده بودند، وضع‌مان به مراتب بهتر بود چون بیشتر از ماهی یک میلیون تومان به حساب ما واریز می‌شد.