دبیرکل خانه کارگر گفت: امروز هزینه ستمگری صاحبان سرمایه را مردم پرداخت می‌کنند.

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اشاره به اقداماتی که مجلس یازدهم باید در موضوعات معیشتی انجام دهد، گفت: حال که مجلس به ماه ششم نزدیک می‌شود زمان مناسبی است که برای اقدامات اقتصادی مانند صیانت از قدرت خرید مردم و نیروی کار، تولید و اشتغال کارهایی انجام دهد.

وی گفت: برعکس هر مجلسی که بر سر کار می‌آید می‌خواهد قانون کار را اصلاح کند. قانون کار اصلاحی احتیاج ندارد. اگر هم نیاز به اصلاح دارد باید به نفع کارگران باشد نه به نفع کارفرمایان. دبیرکل خانه کارگر گفت: باید بگویم طی این سال‌ها هر چه بلد بودند به نفع کارفرمایان انجام دادند. هر قانون و موردی که اصلاح شد برای منافع آنها بود. به طور مثال هرجا نامی از کارگر آمد، دو برابر آن به کارفرما اضافه شد در حالی قانون کار، قانون کارگر است و قانون حمایت از کارفرما نیست و باید حمایت از کارگر معنا پیدا کند.

محجوب با بیان اینکه انتظار است به عمق مسائل پرداخته شود و نه حاشیه، گفت: امروز ستمی که برخی صاحبان صنایع بر مردم ما می‌کنند به مراتب بزرگتر از هر ستمی است که به هر کس دیگری می‌کنند.  مردم هستند که هزینه این منفعت‌طلبی را پرداخت می‌کنند. به جای اینکه کارگران را به خسارت کارهای نکرده محکوم کنیم آن هم در جایی که به حد کافی تحت فشار هستند، اقدامات اساسی انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه نباید ظاهر حرف‌ها را بپذیرم و باید به باطن حرف‌ها فکر کنیم، اظهار داشت: همگان به دلالی، رانت و... انتقاد دارند و می‌دانند سدی است در مسیر تصمیمات محکم و قاطع گرفتن. حداقل انتظار از منتخبان مجلس این است که در جهت برداشتن این سدها گام بردارند و تلاش کنند.