نماینده لنگرود در مجلس در تذکری خطاب به وزیر صمت از عملکرد علیرضا رزم‌حسینی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پرویز محمدنژاد قاضی‌محله در تذکری خطاب به «کاظم خاوازی» وزیر کشاورزی اظهار داشت: نمی‌دانم چه مقدار و چه اندازه از نقش کشاورز و حوزه کشاورزی و تأثیر آن بر اقتصاد باخبر هستید. وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی همه کسانی که قدرت و امکانات در دست آنهاست، به داد محصولات کشاورزی ازجمله برنج برسید و درآمد آن را به جای یکی از شیرهای نفت کشور بگذارید. وی در تذکری دیگر خطاب به وزیر صمت گفت: حدود 80 تا 90درصد کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل است ولی گویا شما خبر ندارید؟ اگر امروز مشکل تولید در کشور وجود دارد دلیل آن همین مسأله است.