در حالی‌که پرستاران بیمارستان روحانی بابل در اعتراض به پایین بودن دستمزد و عدم پرداخت کارانه‌ها اعتراض کردند، رئیس بیمارستان وعده داد مطالبات برآورده می‌شود.

این پرستاران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: با توجه به سختی‌های کار در دوران بحران کرونا، دستمزد ما بسیار پایین است. در عین حال کارانه‌ها و معوقات مزدی ما با تاخیر پرداخت می‌شود. یکی از این پرستاران با بیان اینکه بیشترین بار بیماری کرونا بر دوش کادر درمان و به خصوص جامعه پرستاری‌ست، از پایین بودن مزایای مزدی پرستاران انتقاد کرد و گفت: اگر در این شرایط، حتی دو برابر معمول هم به پرستاران دستمزد بدهند، باز هم کم و ناکافی‌ست. پرستاران جان خود را سر دست گرفته‌اند و برای تامین سلامت مردم تلاش می‌کنند. این پرستاران چند خواسته اصلی دارند: ارتقای مزد و کارانه، رفع تاخیر در پرداخت معوقات مزدی و بهبود شرایط شغلی. رئیس بیمارستان روحانی بابل با حضور در جمع پرستاران معترض وعده داد که مطالبات صنفی آنها به زودی برآورده خواهد شد.