سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد که تنها ۴۹۵ میلیون شغل در سه ماهه دوم سال جاری از میان رفته‌اند. بر مبنای این گزارش در ۹ ماه پایانی سال، بیش از یک میلیارد شغل از دست می‌روند. به گزارش ایلنا، سازمان بین‌المللی کار در گزارشی تاثیرات کرونا بر اشتغال جهانی را در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ بررسی کرد. بر این اساس، آثار اقتصادی شیوع کرونا در سه ماهه دوم سال جاری، موجب کاهش بیش از ۱۷درصد از ساعت کاری شده که برابر از دست رفتن ۴۹۵ میلیون شغل با احتساب ۴۸ ساعت کار در هفته است. سازمان بین‌المللی کار انتظار دارد که در سه ماهه سوم سال جاری و سه ماهه چهارم به ترتیب ۳۴۵ میلیون شغل و ۲۴۵ میلیون شغل از بین بروند. گزارش سازمان بین‌المللی کار به تحلیل کاهش درآمد کارگران هم پرداخته است. بر این اساس، درآمد کارگران در جهان طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری به طور متوسط تقریبا ۱۱درصد افت داشته است.