دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه کارگران در مشکلات معیشتی گرفتار شده‌اند، گفت: درخواستمان از دولت این است که با برگزاری جلسه شورای عالی کار، فکری برای کارگران کند. هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: یکی از مهمترین مشکلات کارگران بحث معیشتی است. در حال حاضر خط فقر 10میلیون تومان است ولی کارگران هنوز کمتر از سه میلیون تومان دریافت می‌کنند. بو با بیان اینکه هزینه کارگران به غیر از تأمین معاش در بحث بهداشتی هم افزوده شده، گفت: کارگران دغدغه امنیت شغلی هم دارند. عمده کارگرانی که در بخش خدمات فعالیت داشتند با مشکلات متعدد بیکاری و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. زندگی کارگران با این میزان درآمد تامین نمی‌شود.