وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی از ارسال پیامک از سوی این وزارتخانه به والدین کودکان محروم از تحصیل برای بازگشت به به چرخه آموزش خبر داد.

محمد شریعتمداری در این توئیت نوشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کودکان محروم از تحصیل را شناسایی می‌کند تا به چرخه آموزش بازگردند. همچنین پیامکی با سرشماره vezart-refa به والدین آنها ارسال می‌شود. وی تصریح کرد: به امید روزی که هیچ کودک ایرانی، از تحصیل باز نماند.