مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در ارتباط با تداوم مشکلات کارگران کنتورسازی ایران و بازداشت موقت دو کارگر گفت: مشکلات کارگران کنتورسازی ارتباطی به اداره کار ندارد چراکه آنها به دلیل قطع رابطه کاری با کارخانه، دیگر کارگر به حساب نمی‌آیند که ما پیگیر مشکلات آنها باشیم. رضا گروسی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه موضوع مشکلات کارگران کنتورسازی به ما مربوط نمی‌شود، گفت: چیزی به نام کارگر کنتورسازی نداریم تا ما به عنوان نهاد پیگیری‌کننده بخواهیم به مشکلات آنها ورود کنیم. به گفته وی، در حال حاضر آرای همه کارگران کنتورسازی از سوی مراجع حل اختلاف صادر شده و مقرری بیمه بیکاری آنها نیز برقرار شده است. در عین حال مبلغی در حدود 2.5میلیارد تومان نیز از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه برای طلب آنها پرداخت شده است.