یک فعال حوزه روابط کار با تاکید بر نقش تعاونی‌ها در بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید گفت: باید از ظرفیت‌های مغفول‌مانده بخش تعاون کشور برای کاهش بیکاری، اشتغالزایی و بهبود جریان کسب و کار استفاده کنیم. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با وجود آنکه بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اساسی اقتصاد کشور مطرح است اما بهره‌گیری از ظرفیت‌های این بخش در بازار اشتغال و فضای کسب و کار مورد غفلت قرار گرفته و همین امر در کاهش سهم تعاون تاثیرگذار بوده است. وی، رشد و پویایی تعاونی‌ها را مستلزم مشارکت اجتماعی و جمع‌گرایی دانست و گفت: گسترش تعاون و فعالیت‌های تعاونی در جامعه باعث می‌شود که توزیع سهم عادلانه‌تری از منابع کشور به نفع مردم را شاهد باشیم و اختلاف و فاصله طبقاتی کاهش یابد. حاج‌اسماعیلی بر لزوم هدایت اعتبارات به سمت اشتغالزایی در بخش تعاون، ترویج فرهنگ تعاونی، حمایت از ایده‌های نوین در تعاونی‌ها و شکل‌گیری تعاونی‌های دانش‌بنیان تاکید کرد.