کارگران کارخانه کنتورسازی ایران می‌گویند: امیدواریم رئیس سازمان برنامه بودجه، مطالبات کارگران کنتورسازی را جدی بگیرد. ما منتظر تحقق وعده‌ها و تغییر اوضاع هستیم.

به گزارش ایلنا، همزمان با سفر روز دوشنبه رئیس سازمان برنامه بودجه به قزوین، گروهی از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران، مشکلات خود را با نوبخت در میان گذاشتند.

یکی از کارگران این کارخانه در این باره گفت: دیدار کارگران با رئیس سازمان برنامه بودجه، دیدار خوبی بود منوط به اینکه مطالبات کارگران را دنبال کند و به وعده‌هایی که داد، عمل کند. نوبخت دغدغه‌های کارگران را در مورد خصوصی‌سازی و مطالباتمان را شنید و قول پیگیری داد.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی کارگران کنتورسازی، عدم اهلیت خریدار شرکت است و خواسته ما چیزی جز تعیین تکلیف سهامدار نیست که امیدواریم این دغدغه‌ها به ثمر بنشیند و سهامداران خلع ید شوند.

به گفته این کارگر، پیشنهاد کارگران به رئیس سازمان برنامه بودجه این بود که در حمایت از این واحد، مشکل بودجه واگذاری این کارخانه با هیات حمایت از صنایع برطرف شود ضمن اینکه با تخصیص بودجه خاص مشکل بیش از ۲۶ ماه مطالبات معوقه کارگران مرتفع شود.