معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران از 100 به 300هزار تومان را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حق مسکن کارگران که در جلسه شورای عالی کار تصویب شده بود بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت نهایتا در جلسه 29 مرداد 99 در هیأت دولت بررسی و به تصویب رسید.

بنا بر این ابلاغیه به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1370 هیأت دولت تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیرماه سال 99 مبلغ 3 میلیون ریال تعیین می‌شود.

روز شنبه هم «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه افزایش حق مسکن کارگران از چه زمان اعمال می‌شود، گفت: افزایش حق مسکن برای کارگران از اول تیرماه 99 اعمال می‌شود.