مرکز پژوهش‌های مجلس، آزمون داخلی برای آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی را هزینه اضافه دانست و خواستار حذف آن شد. به گزارش ایلنا، در گزارش این مرکز آمده است: در 10 سال گذشته حدود ۵۰درصد نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش براساس مصوبات مجلس (قوانین تعیین تکلیف حق‌التدریسی و...) و مجوزهای مقطعی جذب نیروی انسانی بدون در نظر گرفتن کیفیت ورودها، شیوه‌های علمی جذب و سنجش صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای جذب وزارت آموزش و پرورش شده‌اند. نیروهای فوق انطباق کمتری با نیاز واقعی مناطق از حیث دوره تحصیلی، جنسیت و محل خدمت داشته‌اند، مضافا آنکه افراد استخدامی مذکور در زمان استخدام از شرایط سنی مناسبی برخوردار نبوده و حداقل ۴درصد از آنها در زمان استخدام بیش از ۴۶ سال سن داشته‌‌اند و ۱۹درصد آنها فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده‌اند. در ادامه این گزارش می‌خوانیم: با توجه به نیاز وزارت آموزش و پرورش به نیروی انسانی در سال‌های آتی و افزایش نرخ بازنشستگی، ضرورت دارد مجلس، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به ارائه برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کند و در صورت اصرار نمایندگان به رفع تبعیض ناروا میان گروه‌های استخدامی مورد نظر، به جای حذف آزمون از گروه آموزشیاران نهضت سوادآموزی، شرط قبولی در آزمون داخلی آموزش و پرورش به دیگر گروه‌های استخدامی مورد نظر تسری داده شود.