رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور گفت: کسانی که با رانت، کارخانه‌ها را در اختیار گرفتند، عامل مشکلات امروز کارگرانی هستند که برای دریافت حقوق خود مجبور به اعتراض شده‌اند. به گزارش ایلنا، فتح‌الله بیات عنوان کرد: خصوصی‌سازی‌ در ایران در چارچوب قانون اساسی اتفاق نیفتاد و شاهد این بودیم که افرادی با باند و رانت کارخانه‌ها را در اختیار گرفتند، بدون اینکه اهلیت و سرمایه داشته باشند. وی ادامه داد: حتی این افراد از برند کارخانه‌ها برای دریافت وام استفاده کردند و کارخانه‌هایی را که زمانی سودده بودند و هزاران فرصت شغلی ایجاد کرده بودند، غرق در بدهی کردند. او با اشاره به اینکه راه‌حل مشکلات سهیم کردن کارگران در مدیریت و سود کارخانه‌هایی است که بنای واگذاری آنها وجود دارد، بیان کرد: اگر کارگر در اموال، دارایی و تولید کارخانه سهیم باشد، وضعیت تولید از نظر کمی و کیفی بهبود می‌باید. راهکار سهیم کردن کارگران در کارخانه‌ها واگذاری سهام به کارگران است. به این شکل از آسیب‌های واگذاری‌ها کاسته می‌شود و شاهد مشکلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم، نخواهیم بود.