هفدهم خرداد ماه، افزایش حق مسکن به رقم ۳۰۰هزار تومانی در شورای عالی کار به تصویب رسید اما اکنون به‌رغم گذشت نزدیک به دو ماه، هنوز هیات دولت این مصوبه را تصویب و ابلاغ نکرده است.

«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد در این رابطه با انتقاد از تاخیر طولانی می‌گوید: وزیر کار وعده داده بود که تا قبل از پایان تیر ماه، دولت افزایش حق مسکن را تصویب و ابلاغ می‌کند. اتفاقاً اعلام کرده بود که مصوبه را با قید دوفوریت به دولت ارسال کرده است اما متاسفانه ظاهراً این مساله برای دولت هیچ اولویت و اهمیتی ندارد.

وی با بیان اینکه بعد از گذشت دو ماه اعلام کرده‌اند که مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و باید به صحن دولت برود، ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد برای تصویب این مصوبه که امضای شرکای اجتماعی شورای عالی کار را پای خود دارد، هیچ تعجیلی ندارند. این در حالی‌ست که جامعه کارگری به خاطر این تاخیر طولانی ناراضی است و از دولت انتقاد بسیار دارد.

به گفته حیدری، در این شرایط نامناسب اقتصادی، کمترین خواسته کارگران تصویب افزایش حق مسکن در کمترین زمان ممکن بود؛ خواسته‌ای که نادیده گرفته شد.

چه زمانی کارگران حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی را در فیش‌های حقوقی خود خواهند دید. حیدری در این رابطه می‌گوید: وزیر کار در پیشنهادی که به دولت فرستاده، زمان اجرا را تیر ماه مشخص کرده اما مرجع نهایی تصمیم‌گیری در ارتباط با زمان اجرای حق مسکن، دولت است و دولت می‌تواند زمان را از ابتدای سال در نظر بگیرد. به هر حال با تصویب در مرداد ماه باید مابه‌التفاوت تیرماه به کارگران پرداخت شود.

وی تاکید می‌کند: حق مسکن، جزو پکیج یا بسته مزد ۹۹ است و تاخیر در تصویب و ابلاغ آن، همه معادلات مزدی را برهم‌می‌زند. اکنون در نیمه پنجمین ماه از سال هستیم اما هنوز حق مسکن تصویب نشده و کارگران در انتظار توجه دولت هستند. این مساله انتقادات بسیاری را برانگیخته است. کارگران در فضای مجازی، در ارتباطات حضوری و از طریق رسانه‌ها اعلام نارضایتی می‌کنند.