مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از ارائه خدمات غیرحضوری به بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت: با افزایش حق عائله‌مندی و اولاد، میانگین ۱۵۰هزار تومان به حقوق‌ها اضافه می‌شود.

به گزارش مهر، اکبر افتخاری گفت: در ابتدا قرار بود حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان ۱۵درصد افزایش پیدا کند اما براساس تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری که باید کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معادل شاغلین افزایش پیدا کند و با توجه به اینکه امسال اعتبارات فصل دهم این قانون در مورد شاغلین با افزایش ۵۰درصدی روبه‌رو بود، تلاش کردیم تا این ماده شامل حال بازنشستگان نیز شود.

وی گفت: بر همین اساس طی هفته‌های گذشته در کمیته ویژه همسان‌سازی حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری این موضوع مطرح و در نهایت با حمایت سازمان برنامه و بودجه، موافقت شد تا هزینه عائله‌مندی و حق اولاد بازنشستگان کشوری ۵۰درصد افزایش پیدا کند.

به گفته وی، با افزایش ۵۰درصدی حق اولاد و عائله‌مندی بازنشستگان کشوری به طور میانگین ۱۵۰هزار تومانی حقوق بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند. افزایش‌ها برای افرادی که یک فرزند دارند حدود ۱۲۰هزار تومان، دو فرزندها حدود ۱۴۰ و سه فرزندی‌ها حدود ۱۷۰هزار تومان است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: پرونده این موضوع در تیر بسته می‌شود و همه بازنشستگان کشوری از افزایش ۵۰درصدی حق اولاد و عائله‌مندی برخوردار می‌شوند.